HKPD Matija Gubec Tavankut

Tamburaška sekcija

Iz arhiva društva

"Tamburaši" (Stipan Iršević, Ivan Galfi, Pere Prćić, Joso Santoi, Stipan Prćić-Baća, Pere Nađ i Stipan Galfi)

"Mulatovanje" (Stipan Vuković-Đenko, Matilka Balažević, Stipan Prćić-Baća, Marko Iršević, Pere Nađ, Ana Šimić, Joso Santoi, Stipan Galfi, Mira Bilinović, Kata Budanović i drugi)

"Tamburaši" (Marko Iršević, Stipan Prćić - Baća, Pere Prćić, Ivan Galfi, Pere Nađ, Joso Santoi i Galfi Stipan)

Takmičenje risara na Žedniku,1968.

Tavankutski svirci u mimohodu "DUŽIJANCE '73" u Subotici. (Stipan Prćić - Baća, Đura Pejić Tukuljac - Hindenburg i Pere Nađ)

Sa snimanja za seriju Televizije Zagreb "Smjerom putokaza", Tavankut, 1966.

Današnja sekcija:

Last update March 22, 2009 | About Us | Contact Us | © HKPD Matija Gubec Tavankut