HKPD Matija Gubec Tavankut

Galerija

STRANICE POSVEĆENE PRIJAŠNJIM ČLANICAMA LIKOVNE KOLONIJEANA MILODANOVIĆ rođena je 18. svibnja 1926. u Žedniku. Već kao poznata pletilja kruna i drugih simbola od slame za proslave dužijance i u Žedniku i u Subotici pristupila je Likovnoj koloniji 1961. Bila je član do 1972., ali su njezine slike koje se nalaze u fundusu Likovne kolonije izlagane i dalje na brojnim izložbama. Prvi put je izlagala na "I. IZLOŽBI SLIKARA AMATERA U TAVANKUTU" od 10. do 17. ožujka 1962. Izlagala je u zemlji i inozemstvu na oko 100 izložbi.MARGA STIPIĆ
rođena je 2. studenog 1913. g. u Tavankutu.Kao samouka slikarica pristupila je Likovnoj koloniji 1961. g. Izlagala je već na "I. IZLOŽBI SLIKARA AMATERA U TAVANKUTU" od 10. do 17. ožujka 1962. i to kao naivna slikarica slike rađene u tehnici ulja, a od 1970. radi slike u tehnici slame.Izlagala je na oko 100 izložbi. Piše i pjesme i ima objavljenu zbirku pjesama: "Moje tuge", Zagreb,1988.

CILIKA DULIĆ KASIBA rođena je 4. studenog 1932. u Subotici. Kao samouka slikarica pristupila je Likovnoj koloniji 1961. godine. Izlagala je već na "I. IZLOŽBI SLIKARA AMATERA U TAVANKUTU" od 10. do 17. ožujka 1962. Bila je član Likovne kolonije do 1972. godine, ali su njezine slike koje se nalaze u fundusu Likovne kolonije izlagane i dalje. Sada je članica Likovne sekcije HKC "Bunjevačko kolo" u Subotici. Izlagala je na oko 50 izložbi.

TEZA MILODANOVIĆ rođena je 27. ožujka 1936. u Žedniku, a umrla je 26. srpnja 1998. Pristupila je Likovnoj koloniji 1962. i bila je član do 1972.godine, ali su njezine slike koje se nalaze u fundusu Likovne kolonije izlagane i dalje na brojnim izložbama. Prvi puta je izlagala na izložbi "III. MARTOVSKA IZLOŽBA LIKOVNE KOLONIJE AMATERA TAVANKUT" 14. ožujka 1963. u Tavankutu i od tada je sudionik na oko 90 izložbi.

KATA ROGIĆ rođena je 11. listopada 1913. u Đurđinu, a umrla je 4. lipnja 1993. Već kao poznata pletilja kruna i drugih ukrasa za proslave Dužijance i u Đurđinu i u Subotici pristupila je Likovnoj koloniji 1964.godine. Prvi put je izlagala na izložbi "AMATERI I NAIVCI - TAVANKUT" održane od 14. do 22. veljače 1965. u Subotici. Izlagala je na oko 90 izložbi.

ĐULA MILODANOVIĆ (kasnije se javlja i pod prezimenom Kujundžić) rođena je 19. srpnja 1938. u Žedniku.Pristupila je Likovnoj koloniji 1964. i bila je član do 1972. Prvi put je izlagala na izložbi: "AMATERI I NAIVCI - TAVANKUT" održanoj od 14. do 22.veljače 1965. u Subotici. Izlagala je na oko 40 izložbi.

MARA IVKOVIĆ IVANDEKIĆ rođena je 10. rujna 1919. u Đurđinu. Kao već poznata pletilja kruna i drugih ukrasa za proslave Dužijance i u Đurđinu i u Subotici pristupila je Likovnoj koloniji 1965.godine. Prvi put je izlagala na izložbi: "TRAŽIMO NAJLJEPŠI SUVENIR" održanoj od 23. do 30.srpnja 1966. u Zagrebu. Izlagala je na oko 120 izložbi, a imala je i tri samostalne izložbe (Đurđin, Borovo i Subotica).

ANICA BALAŽEVIĆ rođena je 25. ožujka 1914. u Tavankutu, a umrla je 4. veljače 1992. Osnivač je društva i više je puta i duže vrijeme bila njegov predsjednik. Kao poznata pletilja ukrasa i simbola od slame 1967. uključila se u rad Likovne kolonije. Prvi put je izlagala na izložbi: "NAIVNA UMJETNOST ŽENA BAČKOG BREGA, UZDINA I TAVANKUTA" održanoj od 8. do 15. ožujka 1970. u Tavankutu.Izlagala je na oko 60 izložbi.

JELA CVIJANOV rođena je 10.ožujka 1938. u Subotici. Pristupila je Likovnoj koloniji 1968. i bila je član do 1972. Prvi put je izlagala na izložbi "IZLOŽBA LIKOVNE KOLONIJE TAVANKUT - ŽITO" održanoj od 10. do 31. kolovoza 1969. u Subotici. Izlagala je na oko 25 izložbi.
ANA MILODANOVIĆ


 

"Rit", slama, 1962.

"Žetva",slama,1967.


 

"Sveta obitelj",slama,1976.

"Ampa",slama,1966.


   

Maketa crkve sv.Marka u Starom Žedniku,slama,1961.

 


MARGA STIPIĆ


 

Divenice, ulje na lesonitu, 1968.

Kopač, slama, 1985.


CILIKA DULIĆ KASIBA


 

Svatovi - tortari, ulje na lesonitu, 1969.

Kišeljenje kupusa, ulje na lesonitu, 1968.


TEZA MILODANOVIĆ


 

Mladenci na slikanju, slama, 1967.

Grb Subotice, slama, 1979.


 

"Kolo igra", slama, 1979.

Poslidnja večera, slama, 1978.


   

"Duga", slama, 1968.

 


KATA ROGIĆ


 

Kruna za proslavu DUŽIJANCE u katedrali Svete Terezije Avilske u Subotici, 1976.

Dolazak Bunjevaca, slama, 1986.


MARA IVKOVIĆ IVANDEKIĆ


 

Kruna za u Subotici

Čoban s ovcama, slama, 1967.


ANICA BALAŽEVIĆ


 

Momačko kolo, slama, 1989.

Naš salaš, slama, 1987.


JELA CVIJANOV


   

Momačko kolo, tempera, 1969.

 


TEZA VILOV


   

"Jerebice", slama, 1970.

 


NINA POLJAKOVIĆ


 

Prid ambetušom, tempera, 1971.

Šlingovanja, tempera, 1971.<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>
Last update March 22, 2009 | About Us | Contact Us | © HKPD Matija Gubec Tavankut